Books Found : 36
Page : 1 of 4
Symbol = Purchased = Not Purchased
Bakri Palan Ke Siddhant by Shahi, B N, Balbeer Singh Khadda, Brajesh Singh, Devvrat Singh, J L Singh & S K Singh

ISBN: 9789354612190
Imprint : DAYA
Publish Year : 2022     Price : Rs. 5395.00
Biblio : x+144.,tbls.,fig.,25cm.

ISBN: 9789354612183
Imprint : DAYA
Publish Year : 2022     Price : Rs. 4895.00
Biblio : vii+132p., col., plts., figs., ind., 23 cm

Jaivik Kheti by Singh, Amit Kumar

ISBN: 9789354612756
Imprint : Krishi Gyan Ganga
Publish Year : 2022     Price : Rs. 2895.00
Biblio : vii+73p.,tabls., 23 cm

Machali Palan Ke Naye Aayam (Hindi) by Singh, Akhilesh Kumar

ISBN: 9789354612763
Imprint : DAYA
Publish Year : 2022     Price : Rs. 6895.00
Biblio : x+185p., figs., tabls., 23 cm

Shusk Evam Ardhshusk Flotpadan Evam Pariakshan by Gupta, Ram Kishor, V,E, Nambi & Vijay Singh Meena

ISBN: 9789390435029
Imprint : Biotech
Publish Year : 2022     Price : Rs. 3695.00
Biblio : xxiv+81.,figs.,tbls.,25cm

Sushak Kheti Ki Vaigyanik Paddhati by Singh, Akhilesh, Deepak Hari Ranade, Dushyant Vijay Bhagat, Indu Swaroop, Om Prakash Girodhiya & Santosh Mujalde

ISBN: 9789390435098
Imprint : Biotech
Publish Year : 2022     Price : Rs. 3795.00
Biblio : 2019, x+98p., figs., tbls., indx., 25cm

ISBN: 9789390435166
Imprint : Biotech
Publish Year : 2022     Price : Rs. 4795.00
Biblio : 2018, viii+130p., figs., tbls., 25cm

Vanspatik Sampada Prakrti evam Paryawaran by Shukla, Chandra Prakash, A K Shukla & Mukesh Kumar

ISBN: 9789390435180
Imprint : Biotech
Publish Year : 2022     Price : Rs. 7095.00
Biblio : x+194p.,figs., 25 cm

ISBN: 9789351303077
Imprint : Biotech
Publish Year : 2021     Price : Rs. 11495.00
Biblio : xvii+329p., figs., tabls., 23 cm

Aadhunik Pashupalan by Patel, Manjunath, Rekha Pathak & Sanjay Kumar

ISBN: 9789390259014
Imprint : DAYA
Publish Year : 2021     Price : Rs. 6095.00
Biblio : x+159p., col. plts., figs., tabls., 23 cm